Alkolås er et viktig signal om kvalitetssikring og HMS i bedriften. Dette skaper et enda mer pålitelig, og dermed også et enda mer konkurransedyktig selskap, som tydelig viser å ta trafikksikkerhet på alvor.  Dignita merker hvert kjøretøy, for den stolte sjåfør og bedriften den representerer.

– Vi satser stort i Norge med Dignita Alkolås og Dignita Alkometer, som er CENELEC Godkjente og Sertifiserte iht kravene i EU/EØS. Alle våre Dignita produkter, er testet og godkjent av MHF. De er meget pålitelige, nøyaktige, rask responstid og er veldig brukervennlige med et tydelig display. De er også utviklet spesielt for å håndtere våre nordiske temperaturendringer, og har en enkel knapp for sjåførbytte, sier Stig Hopland hos Safestart Norge, et datterselskap til Sagasystem.

– Dignita produktene blir levert til oss fra Dignita System AB i Sverige, som er et meget kompetent Svensk teknisk firma, med lang erfaring innen motorbransjen, trafikksikkerhet og designutviking. De er et børsnotert selskap, og har som mål å utvikle produkter av særdeles høy kvalitet, til meget konkurransedyktige priser, og som kan minske antallet ulykker forbundet med kjøretøy og arbeidsliv, forteller han videre.

Safestart Norge får stadig nye kunder og flere og flere etterspør Dignita Alkolåser og Alkometere, som begge er på størrelse med en IPhone. En Alkolås blir fastmontert i et kjøretøy, er i tillegg en tyverisikring og må blåses i – etter at tenningsnøkkelen er slått på. Deretter blåses det inn i Alkolåsen, er man ikke alkoholpåvirket, så vris nøkkelen helt om, og tenningen starter.

Et Alkometer har samme funksjon, men er ikke koplet opp mot en tenningslås. Det er et håndapparat som er fritt, som kan oppbevares i lommen og blåses i for å se at en er klar til å ferdes på veien eller på sjøen, på en MC eller hvilket som helst kjøretøy.