Fra 1.1.19 skal det alkolås inn i alle nye busser og minibusser. Dignita garanterer deg den beste helheten! Ta kontakt for mer informasjon om ditt firma vurderer alkolås.

Finske taxiselskaper velger Dignita

Finske taxiselskaper velger Dignita

Taksi Partners Oy har signert kontrakt med Dignita om å være eneste leverandør av alkolås til alle Taksi Partners tilknyttede selskaper. Det betyr at over tid vil alle Taksi Partners tilknyttede selskaper ha Dignita alkolås i sine 4000 kjøretøyer i Finland. 

Alkolås er ikke obligatorisk i taxi på dette tidspunktet i finland, men det nye regelverket vil det som trer i kraft vil kreve det. Dignita ble valgt etter et års testing av alkolås. Dignita viste den beste helheten, der alkolåsen var den mest stabile og brukervennlige.

Fakta om AL 100: