Fra 1.1.19 skal det alkolås inn i alle nye busser og minibusser. Dignita garanterer deg den beste helheten! Ta kontakt for mer informasjon om ditt firma vurderer alkolås.

Spørsmål og forskjeller på alkometer.For en liten tid siden kjørte vi en kampanje på vårt alkometer AM-7000.Den er godkjent i henhold til europeisk standard EN-16280:2012, som er den seneste standarden for alkometer til privat anvendelse.
Formålet med et alkometer er at man skal kunne være sikker på at man ikke er alkoholpåvirket når man setter seg bak rattet. 
Nå går vi inn i en tid der man kanskje blir utfordret på dette, og det gjelder å være bevisst på sine valg.

Statistikken viser at det er så mange som 14000 bilturer hver dag som gjennomføres med promille i blodet i Norge. De aller fleste turene gjøres uten at den som kjører er klar over at man har promille. Konsekvensen kan bli fatal.

Vi hos Dignita ønsker at dere tenker dere om før dere kjører dagen derpå!

Har fått flere spørsmål angående andre alkometre som er billigere i forhold til våre alkometre. Argumentene er at ikke alkometeret trenger kalibreres, og at det ikke er nødvendig å benytte munnstykker ved test. Vi ønsker å synliggjøre forskjellen.

Våre alkometre har en brenselcelle. En brenselcelle er bygd opp av lag med elektrolytter som er omgitt av platinaplater og av gass. Når man så puster luft inn i instrumentet oppstår en reaksjon inne i brenselcellen. Den er alkoholspesifikk, og reagerer kun på alkohol. 

En halvledercelle måler prosessen som oppstår når alkohol (etylalkohol) eller andre hydrokarbonforbindelser oksideres. 

Det er ingen alkometre med halvlederteknologi som i dag har klart å bestå en EN sertifisering, og det svenske laboratoriet MHF advarer mot å stole på alkometre med halvleder teknologi. Det kan være så mye som opp til 90% feil i målingen, noe som gir deg som sjåfør en falsk trygghet.

Se gjerne MHF sin omdømme side her:
https://www.mhf.se/alltomalkol...

Det at alkometre kommer med munnstykker er positivt. Det handler om hygiene. Munnstykkene kan benyttes om igjen. Rengjør munnstykkene ved å koke eller å vaske dem i oppvaskmaskinen, ved behov.

Vår AM-7000 viser promille opp til 1 i displayet, og over 1 som HI. Da ivaretar man grensen på promille på 0,2 i trafikk, og på 0,8 på sjø.
AM-8000 er storebroren og viser promille opp til 4 i displayet. Det er viktig man behandler et alkometer til det formål som er oppgitt. Feil bruk kan føre til unøyaktige målinger.

For å ivareta garanti, EN-standard og opprettholde det riktige nivået på brenselcellen skal alkometeret kalibreres en gang i året.