Fra 1.1.19 skal det alkolås inn i alle nye busser og minibusser. Dignita garanterer deg den beste helheten! Ta kontakt for mer informasjon om ditt firma vurderer alkolås.

Informasjon til de som sender inn alkometer til kalibreringDignita gjør grep for å være på den sikre siden i forhold til Coronaviruset.

Alle alkometer som sendes inn til oss blir plassert i karantene i 4 dager før vi kan kalibrere dem. Vi ber om å ikke legge ved brukte munnstykker når dere sender inn alkometer til kalibrering.

Grunnen til vår forsiktighet er en eventuell spredning av viruset, og for å ta vare på de ansatte. 

Pr. 13.03.20 er det ingen hos Dignita Norge som er smittet av Coronaviruset.