Fra 1.1.19 skal det alkolås inn i alle nye busser og minibusser. Dignita garanterer deg den beste helheten! Ta kontakt for mer informasjon om ditt firma vurderer alkolås.

International Alcohol Interlock Symposium til Norge 2020På oppdrag fra AIS (Alcohol Interlock Symposium), har en norsk arrangementskomite, ledet av tidligere visepresident i Stortinget, Marit Nybakk, påtatt seg oppdraget med å arrangere det 17. internasjonale alkolåssymposiet 27. til 29. september 2020. TIRF (Traffic Injury Research Foundation) i Canada er hovedansvarlig for det faglige innholdet og har partnerskap med offentlige/private virksomheter i en rekke land og på flere kontinenter.

International Alcohol Interlock Symposium er siden 2000 avholdt til sammen 16. ganger i land som Canada, USA, Frankrike, Finland, Australia, Belgia og Sverige. Symposiet er et globalt forum og møtested for eksperter, politikere, organisasjoner, virksomheter og andre for å diskutere forskning, utvikling, prosjekter og gjennomføring av konkrete tiltak for å redusere rusrelaterte trafikkdødsfall gjennom bruk av alkolås i programmer. Dette for å  sikre mennesker i trafikken trygghet fra ruskjørere.  

Norge har siden 2006 deltatt i CENELECs alkolåskomite som har utarbeidet en standardserie med funksjonalitetskrav og bruk av alkolås innen EU/EØS. Serien inngår nå i EUs lovgivning for trafikksikkerhet.  I den norske alkolåskomiteen er det representanter fra LO, YS, Norges Lastebileierforbund, Norges Taxiforbind, sjåførskoleorganisasjonene, alkolåsleverandørene Fartskriver, Alås, Dräger, Dignita, SmartStart og Foxguard, organisasjonene Frihet Fra Trafikkrus og MA. Symposiet i Oslo 2020 er en anerkjennelse av Norges innsats for økt trafikksikkerhet gjennom å innføre alkolåskrav for enkelte kjøretøygrupper.

Symposiet på Holmenkollen Park Hotell i Oslo, vil samle ca. 180 internasjonale forskere, beslutningstakere og fagpersoner innen trafikksikkerhet og rusbekjempelse. Dette blir en viktig møtearena med norske fagmiljøer og tilsvarende deltakere i viktige fagseminarer, diskusjoner og dialoger for å utveksle kunnskap, erfaring og nye ideer. Arbeidet hittil har konkret bidratt til betydelig fremgang innen forskning, erfaringsutveksling og partnerskap på tvers av fagprofesjoner i arbeidet for en rusfri trafikk.

Arrangementskomiteen

International Alcohol Interlock Symposium Oslo 2020