Fra 1.1.19 skal det alkolås inn i alle nye busser og minibusser. Dignita garanterer deg den beste helheten! Ta kontakt for mer informasjon om ditt firma vurderer alkolås.

Pålitelig alkometer?
KVALITETSNIVÅET PÅ ALKOMETER
Markedet for alkometer har lenge vært helt uregulert og oversvømt av dårlige produkter som ikke holder det de lover. Idag finnes to internasjonale EU-standarder som bestemmer kvalitetsnivået som produktene må oppnå for å kunne være en godkjent alkometer.
Det hjelper kundene til å gjøre gode valg.
Fra og med 2013 finnes det to nye standarder for alkoholmålere.
For privat bruk gjelder SS-EN 16280:2012. Scandtest AM 800 er en av de første målerne som er godkjent for privat bruk.
For profesjonell bruk, som politi, bedrifter osv. er det SS-EN 15964:2011 som gjelder. Dignita AMP 100 er en av de første godkjente målerne for profesjonell bruk.
 

FAKTORER FOR ET PÅLITELIG ALKOMETER

1. Måle utåndingsluften rett

Å måle alkohol i utåndingsluften stiller høye krav til måleren. En viktig faktor som mange produsenter ser ut til å glemme, er at alkoholen i utåndingsluften skal speile alkoholmengden i blodet. Det gjør den først når man tar prøven fra den dype lungeluften. Det er nemlig lengst ned i lungene som alkoholen i utåndingsluften tilsvarer alkoholmengden i blodet. En alkoholmåler som f.eks. tar prøven allerede etter en halv liter utåndet luft, kan rapportere et resultat som er opptil 70–80 % feil.
2. Stabile måleverdier

En annen viktig faktor er at måleren er stabil og måler det samme nivået hver gang. En måler som veksler opp og ned i måleverdiene er et upålitelig produkt som ikke bør selges.
3. Jevnlig kalibrering

En tredje og viktig faktor er at måleren kalibreres jevnlig, og at den som utfører kalibreringen har kontroll på at man gjør det rett.


HVA DU SOM KUNDE SKAL TENKE PÅ
Selv om man har en god alkometer, så finnes det noen viktige faktorer som kunden bør tenke på.
1. Vent 10–15 minutter før du blåser

Før du blåser i en alkometer, må du sørge for at munnen er fri for alkohol. Hvis man har drukket noe alkohol i løpet av de siste 10–15 minuttene, selv om det bare er en lettøl, så skal du avstå fra å blåse i alkoholmåleren.
Mange tar frem alkoholmåleren på festen og drikker noe sterkt, for deretter å blåse i måleren. Da får du et ekstremt høyt resultat som ikke tilsvarer kroppens påvirkning, bare det nivået du har i munnen. Dessuten kan kalibreringen hos enkelte målere helt settes ut av funksjon, og da må du sende måleren inn for en ny kalibrering for å kunne stole på resultatet.
2. Hold styr på begrepene

Mange blander ofte sammen begrepene mg/l og promille. Mg/l brukes når du måler utåndingsluften. Promille brukes når man måler alkohol i blodet. Den svenske Trafikkbrottslagen sier at man dømmes for fyllekjøring når man fører et motorkjøretøy, tog eller båt når man har en alkoholkonsentrasjon på over 0,2 promille eller 0,10 mg/l i utåndingsluften. Disse to nivåene tilsvarer hverandre i alkoholpåvirkning.
Å blande sammen disse enhetene er veldig vanlig, og som forbruker er det viktig at man kan forskjellen. Hvis man har en alkometer som kun viser verdien uten å beskrive hvilken av enhetene (mg/l eller promille) det er, kan brukeren tro at han/hun bare er halvparten så beruset som man faktisk er.

KJØPSRÅD
Du når oss alltid på 55 100 700 eller på epost norge@dignita.com om du har sørsmål angående ditt kjøp
Å velge en bra alkometer er ikke lett. Det finnes mye villedende reklame, tomme løfter og flott forpakninger som villeder oss. Som i så mange andre tilfeller er det viktig å være en bevisst kunde.