Fra 1.1.19 skal det alkolås inn i alle nye busser og minibusser. Dignita garanterer deg den beste helheten! Ta kontakt for mer informasjon om ditt firma vurderer alkolås.

Dignita Live

Produkt-ID: 2000019

Dignita Live er et tilleggsprodukt til Dignita AL-100.

Dignita sitt AL-100 er markedets mest anvendelige om man ønsker integrere det mot egne eksisterende systemer som for eks. flåtestyring. 

Aktiveres Live funksjonen kan det leses ut 38 hendelser, og det kan sendes to kommandoer inn til alkolåsen. Dette er bypass og retest. Disse funksjonene er med på å sikre verdiene til bedriften i forhold til alkohol i trafikken, men også i verstefall hindre nedetid i på kjøretøy om det skulle oppstå et problem med alkolåsen.

Alkohol i trafikken

Tall fra Utrykningspolitiet viser at 14.000 bilturer gjennomføres hver dag i Norge med en alkoholpåvirket fører bak rattet.

I 21% av dødsulykkene i perioden 2005 - 2017 har alkohol vært en påvirkende faktor i følge Statens Vegvesen sin dybdeanalyse av dødsulykker.

Alkohol og alkohol sammen med andre stoffer utgjorde størst andel av type rus.

Alkolås, HMS og integrering

Alkolås hindrer at en person kan operere et kjøretøy i påvirket tilstand. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykker, og sikrer alle trafikanter. 

Integrering vil føre til at det er mulig å oppdage alkoholproblemer på et tidligere tidspunkt. Bedriften viser et godt og tydelig standpunkt, samt bidra til å nå nullvisjonen for antall drepte i trafikken.

Sanntids kommunikasjon mellom alkolås og en flåtestyring gjør at man kan fange opp rusproblemer i forkant, og sette i gang hjelpetiltak for den ansatte.

Et annet viktig moment er rus relatert til fravær. Fanges et rusproblem opp tidlig kan tiltak redusere fravær.

Dette medvirker til at alkolås er et godt preventivt HMS tiltak.


Du får gratis standardlevering om du handler for 401 kr mer.